Voorwaarden van gebruik

 • De Schoonheidsbon kan niet gebruikt worden door consumenten die reeds vaste klant zijn bij de betreffende schoonheidssalon.
 • De Schoonheidsbon kan slechts één keer bij dezelfde schoonheidssalon worden ingewisseld.
 • De Schoonheidsbon is in de maand december alleen te besteden op basis van beschikbaarheid.
 • De schoonheidssalon waar u De Schoonheidsbon wenst te gaan besteden, mag op maximaal een half uur rijafstand van uw thuisadres verwijderd liggen.
 • De Schoonheidsbon kunt u aanschaffen voor € 37,50* vermeerderd met € 1,50 verzend- en administratiekosten en geeft recht op 1) een gratis kennismakingsbehandeling bestaande uit minimaal een huidanalyse, reiniging, peeling en masker 2) € 12,50 korting tijdens een tweede bezoek aan de salon (bij behandeling vanaf € 37,50) 3) € 12,50 korting tijdens een derde bezoek aan de salon bij behandeling vanaf € 37,50)Coupons mogen alleen gecombineerd worden indien de schoonheidssalon hier toestemming voor geeft.
 • De Schoonheidsbon is niet inwisselbaar voor geld/producten.
 • De Schoonheidsbon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van de betreffende salon.
 • Verloren/gebruikte/verlopen bonnen kunnen niet worden vervangen/vergoed.
 • Per persoon mag slechts 1 Schoonheidsbon (bestaande uit 3 aanbiedingen) bij dezelfde salon gebruikt worden.
 • Het inleveren van De Schoonheidsbon geschiedt in overleg met de schoonheidssalon die op de Schoonheidsbon vermeld staat. De datum van de behandeling is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende schoonheidssalon. U dient bij het maken van een afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van De Schoonheidsbon.
 • De geldigheidsduur van De Schoonheidsbon staat vermeld op De Schoonheidsbon.
 • De Schoonheidsbon is één jaar geldig.
 • DNP Marketing B.V. stelt uw interesse in ons product alsmede uw bezoek aan onze internetsite zeer op prijs. Bij DNP Marketing B.V. doen wij ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite op uw gemak voelt.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Tevens kan DNP Marketing B.V. besluiten om uw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan zij vindt dat deze u aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.
 • U kunt te allen tijde kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. DNP Marketing B.V. streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om persoonsgegevens te beschermen past DNP Marketing B.V. technische en organisatorische maatregelen toe.
 • U heeft altijd de mogelijkheid om u tot DNP Marketing B.V. te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal DNP Marketing B.V. u de gewenste informatie verschaffen. Hieraan kunnen voor u kosten verbonden zijn. Desgewenst kunt u verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.
 • Het is mogelijk dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van DNP Marketing B.V. door een derde partij worden verwerkt. DNP Marketing B.V. draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens. Daarnaast ziet DNP Marketing B.V. er op toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.
 • Door gebruik te maken van de producten en diensten van DNP Marketing B.V. stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.
 • DNP Marketing B.V. is te allen tijde bevoegd om de voorwaarden van De Schoonheidsbon te wijzigen. Indien een consument hier niet mee akkoord gaat, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Omdat DNP Marketing B.V. steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht u uw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan DNP Marketing B.V. niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.